12 Haziran 2024
Aralarında asal sayılar örnek sorular

Aralarında Asal Sayılar Örnek Sorular

Aralarında asal sayılar konusunu önceki yazıda genel hatlarıyla ele almıştık. Şimdi ise aralarında asal sayılar örnek soruları bu sayfada paylaşıyoruz. Soruların cevap seçeneğin o sorunun hemen altında yer alıyor. Aralarında asal sayılar örnek sorularının tamamının çözümünü zaman için eklemeye devam edeceğiz.

Aralarında Asal Sayılar Örnek Soruları

Hata olduğunu düşündüğünüz bir soru ya da sorular varsa aşağıdaki yorum kısmından lütfen bize yazın. Varsa bir hata hemen düzeltelim.

Örnek Soru – 1

a ve b aralarında asal sayılardır.

    8.(a – b) = 3.(a + b)

olduğuna göre a.b çarpımının sonucu kaçtır?

A) 60      B) 40      C) 45      D) 55      E) 50

Cevap: D

ilk soru, aralarında asal sayılar örnek soruları için standart sayılacak türde ve zorlukta.

Örnek Soru – 2

(x – 2) ve (3y – 1) sayıları aralarında asaldır.

     (x – 2)/(3y – 1) = 21/14

olduğuna göre x+y toplamı kaçtır?

A) 5      B) 6      C) 7      D) 8     E) 9

Cevap: A

İkinci sorumuzda, ilk soruyla neredeyse aynı işlemler ve mantık kullanarak çözüm yapıyoruz. Fazladan yalnızca bir sadeleşme işlemi yapıyoruz, hepsi o kadar. Benzer soruların videolu çözüm örnekleri hemen aşağıdadır. (Kaynak: Mert Hoca Youtube kanalı)

Örnek Soru – 3

a ve a+b aralarında asal sayılar olmak üzere.

     12.a = 9. (a + b)

eşitliğine göre, a – b farkı kaçtır?

A) 1      B) 2      C) 3      D) 4     E) 5

Cevap: B

Üçüncü sorunun çözümü ile ikinci sorunun çözümü neredeyse aynı. Aralarında asal sayılar örnek sorularında karşınıza çıkabilecek klasik bir soru.

Örnek Soru – 4

m ve n aralarında asal sayılardır.

     m/15 = n/21

olduğuna göre n2 – m2 farkı kaçtır?

A) 9      B) 11      C) 16      D) 20     E) 24

Cevap: E

Örnek Soru – 5

a – 2b ile a.b sayıları aralarında asaldır.

     5a – 2ab = 10b

eşitliğine göre a.b çarpımının değeri kaçtır?

A) 1      B) 2      C) 3      D) 4     E) 5

Cevap: E

Beşinci sorunun çözümü de önceki sorulara benziyor. Fakat önce biraz işlem yapıp toparlamak gerekiyor. Sonrasında çözüm kendinden geliyor.

Örnek Soru – 6

a ve b pozitif tamsayılar, (a+2) ve (b-1) aralarında asal sayılardır.

     a.b – a + 2b = 15

olduğuna göre a+b toplamı kaçtır?

A) 8      B) 10      C) 13      D) 16     E) 19

Cevap: C

Aralarında asal sayılar örnek sorularımız içinde hem klasik olup hem kolay olmayan bir soru. Çünkü sorudaki a.b – a + 2b = 15 ifadesini girişte verilenlere göre eklem çıkarma yaparak yeniden düzenlemek gerekiyor.

Örnek Soru – 7

(a – 3) ve (b + 2) aralarında asal sayılardır.

     2a – 3b = 12

olduğuna göre a+b toplamı kaçtır?

A) 6      B) 7      C) 8      D) 9     E) 10

Cevap: A

Yedinci sorumuzun çözümü yine bir önceki sorunun mantığıyla benziyor. Sorunun başında verilen sayılara göre 2a – 3b= 12 ifadesinden düzenleme yapmanız gerekiyor.

Örnek Soru – 8

(a + c) ve (b + c) aralarında asal sayılardır.

     5a + 2c = 3b

olduğuna göre a ile b sayılarının farkı kaç olabilir?

A) 1      B) 2      C) 3      D) 4     E) 5

Cevap: B

Bu soru güzel ve özel bir asal sayılar sorusu. Aralarında asal sayılar örnek sorularımız içinde gerçekten güzel diyebileceğimiz bir soru. Sorunun harfli olması onu daha özel kılıyor. İpucu verelim, eşitliği her iki tarafına ne eklersek hem a+c nin hem de b+c nin ortak tam katları ifade ortaya çıkar?

Örnek Soru – 9

a ve b pozitif tamsayılar, (a + 3) ile (b + 6) aralarında asal sayılardır.

     (a + 1).(b + 6) = 60

olduğuna göre a + b toplamı kaçtır?

A) 8      B) 10      C) 13      D) 15     E) 16

Cevap: B

Hem bölen sayıları hem de aralarında asal sayıları bir arada kullandığımız sınava çok uygun bir soru. Bölenleri bulup doğru şekilde sağlamasını yapmaya özen gösterirseniz sonuca rahatlıkla ulaşırsınız.

Örnek Soru – 10

(a – b) ve (c – b) aralarında asal sayılar olmak üzere

     7a = 4b + 3c

eşitliğine göre c – a farkı kaçtır?

A) 2      B) 9      C) 5      D) 4     E) 7

Aralarında asal sayılar örnek sorularımız içinde yine kolay olmayan bir soru. Tek dikkat etmeniz gereken a-b ve c-a ifadelerini ortaya çıkarmak için doğru terimi ekleyip çıkarmak.

Cevap: D

Aralarında asal sayılar örnek soruları
Aralarında Asal Sayılar Konu Anlatımı 8. Sınıf Matematik (imt hoca)

Örnek Soru – 11

(4x + 3) ve (3y + 5) aralarında asal sayılardır.

     (3x + 2) / 3 = (2y + 3) / 4

olduğuna göre 4x + 3y toplamının değeri kaçtır?

A) – 3      B) – 1      C) 2      D) 4     E) 5

Cevap: A

Örnek Soru – 12

Aralarında asal iki sayının en küçük ortak katı ile en büyük ortak böleni toplandığında sonuç 81 olmaktadır.

Buna göre bu iki sayının toplamı en az kaçtır?

A) 20      B) 21      C) 23      D) 24     E) 27

Cevap: B

Örnek Soru – 13

a ve b aralarında asal sayılar olmak üzere

     3535.a = 9898.b

olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?

A) 19      B) 25      C) 31      D) 38     E) 46

Cevap: A

Örnek Soru – 14

m ve n aralarında asal sayılardır.

     123123 / m = 432432 / n

eşitliğini sağlayan m ve n değerlerinin toplamı kaçtır?

A) 108      B) 154      C) 185      D) 210     E) 236

Cevap: C

Örnek Soru – 15

a, b ve c birbirinden farklı pozitif tamsayılardır.

     a/b ve b/c

birbirinden farklı ve aralarında asal sayılardır.

Buna göre, a + b + c toplamı en az kaçtır?

A) 6      B) 7      C) 8      D) 9     E) 10

Cevap: D

Örnek Soru – 16

a ve b pozitif tam sayılardır.

     a/5 ve b/7

birbirinden farklı ve aralarında asal sayılardır.

Buna göre, a + b toplamı en az kaçtır?

A) 15      B) 16      C) 17      D) 18     E) 19

Cevap: C

Örnek Soru – 17

Çarpımları 60’a eşit olan pozitif x ve y tamsayıları aralarında asaldır.

Buna göre, x + y toplamının alabileceği değerlerden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 17      B) 19      C) 23      D) 47     E) 61

Cevap: D

Örnek Soru – 18

a ve b pozitif tamsayıları aralarında asaldır.

     a.b = 120

olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır?

A) 2      B) 3      C) 4      D) 5     E) 6

Cevap: C

Örnek Soru – 19

a ve b pozitif gerçel sayılar, (a + b) ile (a – b) aralarında asal sayılardır.

     a2 – b2 = 36

olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği değerler toplamı kaçtır?

A) 27      B) 30      C) 39      D) 45     E) 51

Cevap: D

Örnek Soru – 20

a < b < c ve a, b ve c ardışık sayılardır. Buna göre

     I. a ve b

     II. a ve c

     III. b ve c

ifadelerinden hangisindeki sayı çifti daima aralarında asaldır?

A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) I ve II     D) I ve III     E) I, II ve III

Cevap: E

Örnek Soru – 21

Aralarında asal iki sayının en küçük ortak katı ile en büyük ortak böleni toplandığında sonuç 81 olmaktadır.

Buna göre bu iki sayının toplamı en az kaçtır?

A) 20      B) 21      C) 23      D) 24     E) 27

Cevap: B

Aralarında Asal Sayılar Örnek Soruları Hakkında

Yeşil renkle numaralandırılmış soruların tamamı dersrehberi.com tarafından oluşturuldu. Soruları Youtube kanallarında kullanmak isteyen öğretmen arkadaşlarımızdan tek ricamız kaynak göstermeleridir. Aralarında asal sayılarla ilgili daha farklı örnek soruları zaman içinde eklemeye devam edeceğiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir